Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §, laatimispäivä 11.9.2016

Rekisterinpitäjä

Oljami-palvelut Oy
Vesannontie 7 B 10, 00510 Helsinki
p. 050 3355 885

Rekisteriasioista vastaava henkilö/yhteyshenkilö

Maaret Heiskari
c/o Oljami-palvelut Oy
Hietalahdenranta 19 A 8, 00180 Helsinki

Rekisterin nimi

Oljami-palvelut Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn/rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Oljami-palvelut Oy:n asiakassuhteiden hoito ja ylläpito. Mikäli kuluttaja ei ole yhteystietonsa luovuttaessaan erikseen kieltänyt suoramarkkinointia, rekisterinpitäjä voi lähettää asiakassuhteiden hoitoon liittyvää informaatiota postitse, sähköpostitse ja tekstiviestin muodossa kuluttajalle.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista / tilaajista:

 • etunimi
 • sukunimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • sukupuoli
 • henkilötunnus
 • tilatut palvelut
 • saadut palautteet
 • asiakkuuteen liittyvät tiedot
 • muut asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään säännöllisesti tietoja palveluiden tilausten ja palautteiden yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa. ATK:lle tallennetut tiedot: Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Oljami-palvelut Oy, Vesannontie 7 B 10, 00510 Helsinki

Oljami-palvelut Oy | 050-33 55 885 | Vesannontie 7 B 10, 00510 Helsinki | info@oljami.fi | Y-tunnus: 2776047-2